Jak zmienić zarządcę w dużej Wspólnocie

To jest takiej, w której jest więcej niż 7 lokali.

Najczęściej występująca sytuacja - gdy zarząd we Wspólnocie sprawowany jest zgodnie z ustawą o własności lokali (tzn. jest wybrany jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd):

 • Przygotowanie uchwały o zmianie zarządcy i zebranie ponad 50% podpisów pod uchwałą (krok ten można pominąć, jednakże jest zalecany ze względów ostrożnościowych).
 • Przygotowanie pisemnego wypowiedzenia, które podpisują członkowie zarządu.
 • Wręczenie wypowiedzenia dotychczasowemu zarządcy.
 • Po upływie umownego okresu wypowiedzenia umowa przestanie obowiązywać.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie z nowym zarządcą.
 • Nowy zarządca obierze wszystkie dokumenty Wspólnoty od starego zarządcy.

Rzadziej występująca sytuacja - gdy zarząd we Wspólnocie został powierzony zarządcy w akcie notarialnym lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza:

 • Właściciele lokali, którzy posiadają razem co najmniej 10% udziałów w nieruchomości wspólnej podpisują i składają zarządcy pismo, w którym:
  • Wnioskują o zwołanie zebrania (art. 31 pkt b ustawy).
  • Żądają zaznaczenia w porządku obrad, że przedmiotem zebrania będzie zmiana zarządcy.
 • Na zebranie musi przyjść notariusz, który zaprotokołuje uchwałę. Powinien go zaprosić zarządca, ale może to zrobić również członek Wspólnoty.
 • Podczas zebrania właściciele podejmują uchwałę, w której zmieniają zarządcę.

Jak zmienić zarządcę w małej Wspólnocie

To jest takiej, w której jest 7 lokali lub mniej.

Najczęściej występująca sytuacja - gdy zarząd we Wspólnocie sprawowany jest zgodnie z Kodeksem cywilnym (gdy nie zmieniano umową notarialną sposobu zarządu):

 • Właściciele podpisują wypowiedzenie umowy o zarządzanie (wymagany jest podpis większości, jednak ze względu na możliwe konflikty zaleca się zebranie wszystkich podpisów).
 • Wręczenie wypowiedzenia dotychczasowemu zarządcy.
 • Po upływie umownego okresu wypowiedzenia umowa przestanie obowiązywać.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie z nowym zarządcą.
 • Podpisanie przez właścicieli umowy z nowym zarządcą.
 • Nowy zarządca obierze wszystkie dokumenty Wspólnoty od starego zarządcy.

Rzadko występująca sytuacja - gdy zarząd we Wspólnocie sprawowany jest zgodnie z ustawą o własności lokali (tzn. jest wybrany jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd):

 • W takim przypadku konieczny jest kontakt z nowym zarządcą w celu przeanalizowania umowy, ponieważ jest to sytuacja nietypowa, wymagająca każdorazowo innego działania.

Pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy listę najczęściej pojawiających się pytań w związku ze zmianą zarządcy - sprawdź nasze sugestie i podpowiedzi.

Chętnie pomożemy!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub bezpośrednio w biurze. Udzielimy bezpłatnych porad prawnych. Dysponujemy gotowymi wzorami dokumentów niezbędnych do poprawnej zmiany zarządcy.

Potrzebna pomoc?

Zapytaj nas o szczegóły zmiany zarządcy.

5310,5221,5288,5296,5284,5292,5295,5221,5245,5221,5285,5292,5304,5301,5298,5251,5287,5298,5285,5301,5308,5309,5284,5301,5309,5284,5287,5286,5284,5233,5293,5290,5298,5301,5284,5233,5299,5295,5221,5231,5221,5302,5304,5285,5293,5288,5286,5303,5221,5245,5221,5262,5298,5297,5303,5284,5294,5303,5219,5299,5301,5309,5288,5309,5219,5289,5298,5301,5296,5304,5295,5284,5301,5309,5219,5309,5288,5219,5302,5303,5301,5298,5297,5308,5221,5312